تنش ها و درگیریهای دوره عقد را جدی بگیرید

اگر در دوران عقد یا نامزدی و آشنایی با خواستگار یا معشوقه خود دچار تنش و درگیری زیاد هستید و ناسازگاری و عدم تفاهم زیادی وجود دارد با مراجعه به مرکز روانشناسی سینا موضوع...

آیا کودک شما بیش فعال است

تشخیص کودک بیش فعال و کودکی که در اصطلاح شیطنت دارد . بازیگوش است و کودکی شاد و سرحال است نیاز به متخصص دارد . در صورت درمان زود هنگام بی توجی و بیش...

مرکز مشاوره ازدواج ایلام

مرکز مشاوره سینا بعنوان مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در سال ۱۴۰۲ مرکز مشاوره برتر ازداوج در کشور توسط وزارت ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفت مشاوره ازدواج در این مرکز...

مرکز تخصصی روانشناسی سینا تنها مرکز روانشناسی طرف قرار داد بیمه های پایه در استان ایلام
+