آزمایشگاه روانشناسی

این واحد برای سنجش توانایی های هوش ، استعداد ، رغبت و شخصیت مجهز به انواع آزمونهای روانی به صورت رایانه ای و قلم و کاغذی است مجهز ترین آزمونهای سطح استان در این مرکز قرار دارد که به بخشی از آنها اشاره می کنیم
آزمونهای هوش
1- آزمون وکسلر پیش دبستان
2- آزمون وکسلر کودکان
3- آزمون وکسلر بزرگسالان
4- آزمون هوش ریون رنگی برای کودکان 5 تا 11 سال
5- آزمون هوش ریون سیاه و سفید برای کودکان 11 تا بزرگسالی
6- آزمون هوش کتل
7 – آزمون هوش لایتر برای سنجش عقب ماندگی های ذهنی
8- آزمون گودیناف

آزمونهای شخصیت :
آزمون میلون 3 با رایانه
آزمون کتل 16 عاملی با رایانه
آزمون شخصیت 5 عاملی نئو
آزمونهای سنجش اختلالات روانی
MMPI fبا رایانه 71 سوالی
آزمون سازگاری ازدواج با رایانه
آزمون سنجش حافظه وکسلر با رایانه
علاوه بر این آزمونها حدود 2000 آزمون دیگر برای سنجش جنبه های مختلف در آزمایشگاه روانشناسی مرکز وجود دارد

بازدیدها: 186