لیست بیماریهای خاص تحت حمایت بیمه سلامت ایرانیان

بنا بر اعلام سازمان بیمه سلامت لیست بیماران افزوده شده به صندوق حمایتی بیماران صعب العلاج شامل بیماریهای جدول زیر است:

ردیفنام بیماریردیفنام بیماری
1تالاسمی                                                                    55میوپاتی میتو کندریا
2هموفیلی                                                                   56میاستنی گراویس
3ام اس و سایر بیماری های دمیلینیزان اکتسابی نظیر ADS57نورو فیبرو ماتوزیس
4دیالیز صفاقی                                                            58آکندروپلازی
5دیالیز خونی                                                        59استئوژنز ایمپرفکتا
6موکوپلی ساکاریدوز60فنیل کتونوری
7بال پروانه ای61اسکلروز لترال اولیه (ALS )
8اس ام ای( تیپ3،2،1)                                           62رتینیتیس پیگمنتوزا
9فیبروز سیستیک63اسکلرودرمی
10اتیسم64آتروفی عضلانی اسپاینال(SMA)
11سرطان65توبروس اسکلروزیس
12 پرفشاری خون اولیه66آتاکسی های ارثی و اکتسابی
13سکته های مغزی67سندرم مارفان
14پیوند سلول های بنیادی خونساز68آتاکسی اسپینوسربلار
15پیوند کلیه69شارکومای توث
16پیوند کبد70آتروفی مخچه
17پیوند قلب71آدرنولوکودیستروفی وابسته به ایکس
18پیوند پانکراس72آلبینیسم
19پیوند روده73بیماری ادرار سیاه ( آلکاپتونوری )
20پیوند ریه74آمینواسیداوریا
21 روانی مزمن75آمیلوئیدوز
22رتینوپاتی دیابتی76دوارفیسم دیاستروفیک
23 صرع مقاوم به درمان(VNS, LTM,…)77گالاکتوزمی کلاسیک
24بیماران پارکینسون، دیستونی، ترمور و…تحت جراحی DBS78بیماریهای ذخیره گلیگوژن
25 آسیب های شنوایی شدید و عمیق79بیماری کراب
26اسکلروز لترال آمیوتروفیک(ALS)80لیپوگرانولوماتوزیس یا بیماری فاربر
27بیماری های قلبی عروقی81لیپویئد پروتئینوز
28آسیب های نخاعی82بیماری ادرار شربت افرا
29بی اختیاری های ادراری83بیماری نیمن پیک نوع A-B-C
30سوختگی84پور فیریا
31آنومالی های قلبی و عروقی85هیدروکسی بوتیریک اسیدوری
32آنوریسم عروقی86بیماری پمپه
33هپاتیت و سیروز کبدی87تیروزینمی ( نوع 2 و . و 1 )
34گیلن باره88اختلالات سیکل اوره و متابلیسم آمونیاک
35هیدروسفالی89بیماری ویلسون
36سندروم نفروتیک90سندروم ولفرام
37دمانس و الزهایمر91 لپرچانیسم
38 بیماری های اتوایمیون و روماتیسمی مادرزادی و اکتسابی92  سندروم رت 
39دیسپلازی های خونی و اختلالات انعقادی93لیپودیستروفی
40مبتلایان به فلج مغزی (CP)94سندرم بارت
41بیماری های صعب العلاج پوستی (پسوریازیس و …..)95نقص بتا کتوتیولاز
42بیماری های التهابی روده96چدیاک هیگاشی
43بیماری نیمن پیک نوع A-B-C97هوموسیستینوری
44بیماری تی ساکس98هیپر گلایسینمی غیرکتوتیک
45جراحی ابهام دستگاه تناسلی99سندرم هیپراورنیتینمی ، هیپر آمونمی، هموسیترولینوری (سندرومHHH)
46نقائص مغزی و لوله عصبی مادرزادی100لکودیستروفی
47نقص سیستم ایمنی اولیه و اکتسابی101عدم تحمل پروتئین لیزینوریک 
48آلوپسی ( یونیورسال یا توتال)102متاکروماتیک لکودیستروفی
49اکستروفی مثانه103لیپوفوشینوز سروئید نورونی یا بیماری بتن
50سیستینوزیس104پروپیونیک اسیدمی
51بیماری گوشه105موکولیپیدوز نوع چهار
52دیستروفی عضلانی( لیمب-گیردل، دوشن،…)106گلوتاریک اسیدوری نوع 1و2
53ایکتیوز107سایر بیماری های ژنتیک و مادرزادی
54سندروم راکی تانسکی 

لازم به ذکر است که بیماران مشمول این لیست میتوانند با ورد به سامانه شهروندی بر اساس تصویر پایین برای ثبت درخواست حمایت دولت اقدام نمایند