لیست بیماریهای خاص تحت حمایت بیمه سلامت ایرانیان

بنا بر اعلام سازمان بیمه سلامت لیست بیماران افزوده شده به صندوق حمایتی بیماران صعب العلاج شامل بیماریهای جدول زیر است:

ردیفنام بیماریردیفنام بیماری
1تالاسمی                                                                    55میوپاتی میتو کندریا
2هموفیلی                                                                   56میاستنی گراویس
3ام اس و سایر بیماری های دمیلینیزان اکتسابی نظیر ADS57نورو فیبرو ماتوزیس
4دیالیز صفاقی                                                            58آکندروپلازی
5دیالیز خونی                                                        59استئوژنز ایمپرفکتا
6موکوپلی ساکاریدوز60فنیل کتونوری
7بال پروانه ای61اسکلروز لترال اولیه (ALS )
8اس ام ای( تیپ3،2،1)                                           62رتینیتیس پیگمنتوزا
9فیبروز سیستیک63اسکلرودرمی
10اتیسم64آتروفی عضلانی اسپاینال(SMA)
11سرطان65توبروس اسکلروزیس
12 پرفشاری خون اولیه66آتاکسی های ارثی و اکتسابی
13سکته های مغزی67سندرم مارفان
14پیوند سلول های بنیادی خونساز68آتاکسی اسپینوسربلار
15پیوند کلیه69شارکومای توث
16پیوند کبد70آتروفی مخچه
17پیوند قلب71آدرنولوکودیستروفی وابسته به ایکس
18پیوند پانکراس72آلبینیسم
19پیوند روده73بیماری ادرار سیاه ( آلکاپتونوری )
20پیوند ریه74آمینواسیداوریا
21 روانی مزمن75آمیلوئیدوز
22رتینوپاتی دیابتی76دوارفیسم دیاستروفیک
23 صرع مقاوم به درمان(VNS, LTM,…)77گالاکتوزمی کلاسیک
24بیماران پارکینسون، دیستونی، ترمور و…تحت جراحی DBS78بیماریهای ذخیره گلیگوژن
25 آسیب های شنوایی شدید و عمیق79بیماری کراب
26اسکلروز لترال آمیوتروفیک(ALS)80لیپوگرانولوماتوزیس یا بیماری فاربر
27بیماری های قلبی عروقی81لیپویئد پروتئینوز
28آسیب های نخاعی82بیماری ادرار شربت افرا
29بی اختیاری های ادراری83بیماری نیمن پیک نوع A-B-C
30سوختگی84پور فیریا
31آنومالی های قلبی و عروقی85هیدروکسی بوتیریک اسیدوری
32آنوریسم عروقی86بیماری پمپه
33هپاتیت و سیروز کبدی87تیروزینمی ( نوع 2 و . و 1 )
34گیلن باره88اختلالات سیکل اوره و متابلیسم آمونیاک
35هیدروسفالی89بیماری ویلسون
36سندروم نفروتیک90سندروم ولفرام
37دمانس و الزهایمر91 لپرچانیسم
38 بیماری های اتوایمیون و روماتیسمی مادرزادی و اکتسابی92  سندروم رت 
39دیسپلازی های خونی و اختلالات انعقادی93لیپودیستروفی
40مبتلایان به فلج مغزی (CP)94سندرم بارت
41بیماری های صعب العلاج پوستی (پسوریازیس و …..)95نقص بتا کتوتیولاز
42بیماری های التهابی روده96چدیاک هیگاشی
43بیماری نیمن پیک نوع A-B-C97هوموسیستینوری
44بیماری تی ساکس98هیپر گلایسینمی غیرکتوتیک
45جراحی ابهام دستگاه تناسلی99سندرم هیپراورنیتینمی ، هیپر آمونمی، هموسیترولینوری (سندرومHHH)
46نقائص مغزی و لوله عصبی مادرزادی100لکودیستروفی
47نقص سیستم ایمنی اولیه و اکتسابی101عدم تحمل پروتئین لیزینوریک 
48آلوپسی ( یونیورسال یا توتال)102متاکروماتیک لکودیستروفی
49اکستروفی مثانه103لیپوفوشینوز سروئید نورونی یا بیماری بتن
50سیستینوزیس104پروپیونیک اسیدمی
51بیماری گوشه105موکولیپیدوز نوع چهار
52دیستروفی عضلانی( لیمب-گیردل، دوشن،…)106گلوتاریک اسیدوری نوع 1و2
53ایکتیوز107سایر بیماری های ژنتیک و مادرزادی
54سندروم راکی تانسکی 

لازم به ذکر است که بیماران مشمول این لیست میتوانند با ورد به سامانه شهروندی بر اساس تصویر پایین برای ثبت درخواست حمایت دولت اقدام نمایند

Views: 22

مرکز تخصصی روانشناسی سینا تنها مرکز روانشناسی طرف قرار داد بیمه های پایه در استان ایلام
+