همکاران ما در مرکز روانشناسی و مشاوره سینا

1- دکتر رحمت رمضانی متخصص روانشناسی سلامت . ریس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان

2- دکتر امید علی باپیری متخصص روانشناسی . ریس دانشگاه فرهنگیان

3- دکتر نرگس نصر اصفهانی متخصص مشاوره خانواده  استاد تحصیلات تکمیلی دانشگاه

4- دکتر امیر عبد الحسینی متخصص روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

5- دکتر عادل اکبری متخصص روانشناسی  مشاور تحصیلی

6- دکتر همایون رستمی متخصص برنامه ریزی آموزشی

7- آقای مهدی مومنی مشاور تحصیلی

8- خانم رقیه عباسی روانشناس بالینی

همه همکاران این مرکز دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و سازمان بهزیستی کشور هستند

بازدیدها: 179

موضوع مرتبط  عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+