کلاس آموزش حقوق خانواده در مرکز سینا

روز های پنجشنبه هر هفته کلاس آموزش حقوق توسط قاضی دادگاه خانواده حاج آقا شهابی در مرکز مشاوره سینا برای مشاوران مراکز طرف قرار داد دادگستری ایلام برگزار می گردد .

بازدیدها: 20

موضوع مرتبط  مرکز روانشناسی و مشاوره سینا مرکز تخصصی تست هوش کودکان از 3 سالگی تا بزرگسالی