پرسشنامه و آزمونهای روانشناسی

مجموعه ای از آزمونها و پرسشنامه های روانشناسی در سایت سینا 

آزمونهای سنجش خانواده

آزمونها اختلالات رفتاری

آزمون سنجش رفتار کودکان

پرسشنامه های سنجش شخصیت

و …

پرسشنامه های مدیریت

هر پرسشنامه ای که لازم دارید اول در سایت سینا به دنبال آن بگردید

بازدیدها: 21

موضوع مرتبط  کارگاه مشاوره نوعروسان کمیته امداد ایلام