پرسشنامه و آزمونهای روانشناسی

مجموعه ای از آزمونها و پرسشنامه های روانشناسی در سایت سینا 

آزمونهای سنجش خانواده

آزمونها اختلالات رفتاری

آزمون سنجش رفتار کودکان

پرسشنامه های سنجش شخصیت

و …

پرسشنامه های مدیریت

هر پرسشنامه ای که لازم دارید اول در سایت سینا به دنبال آن بگردید

بازدیدها: 19

موضوع مرتبط  مشاوره رایگان با یاری برگ بهزیستی در مرکز مشاوره ندای مهر