پرسشنامه و آزمونهای روانشناسی

مجموعه ای از آزمونها و پرسشنامه های روانشناسی در سایت سینا 

آزمونهای سنجش خانواده

آزمونها اختلالات رفتاری

آزمون سنجش رفتار کودکان

پرسشنامه های سنجش شخصیت

و …

پرسشنامه های مدیریت

هر پرسشنامه ای که لازم دارید اول در سایت سینا به دنبال آن بگردید

بازدیدها: 21

موضوع مرتبط  برگزاری کارگاه آموزشی مداخله در خیانت زناشویی . مدرس خانم دکتر نصر اصفهانی
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+