برگزاری دوره آموزشی حقوق فضای مجازی و سایر دعاوی خانواده

دوره آموزشی حقوق فضای مجازی و سایر دعاوی خانواده توسط مرکز روانشناسی و مشاوره سینا با همکاری واحد مشاوره کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان ایلام در تاریخ 24 مرداد با مدرسی حاج آقا شهابی  رئیس شعبه اول دادگاه خانواده ایلام  برگزار میگردد همکارانی که تمایل به شرکت در این دوره را دارند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با 08433362405 دفتر مرکز روانشناسی و مشاوره سینا تماس بگیرند

بازدیدها: 374

موضوع مرتبط  مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا شهر ایلام
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+