برگزاری کارگاه آموزشی مداخله در خیانت زناشویی . مدرس خانم دکتر نصر اصفهانی

این کارگاه در تاریخ 24 مرداد 97 با همکاری واحد مشاوره کمیته امداد امام خمینی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان برگزار می گردد . مدرس کارگاه دکتر نصر اصفهانی متخصص مشاوره خانواده و استاد دانشگاه می باشند این کارگاه از ساعت 8 تا 11 ظهر در محل کانوان کمیته امداد امام  واقع در بلوار دانشجو برگزار خواهد شد جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره 08433362405 دفتر مرکز روانشناسی و مشاوره سینا تماس بگیرید 

بازدیدها: 411

موضوع مرتبط  مشاوران ایلامی دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی ایران