قرار داد همکاری مرکز روانشناسی سینا و موسسه روانشناسی مسیر زندگی تهران

در راستای توسعه خدمات مرکز روانشناسی و مشاوره سینا قرار داد همکاری با موسسه مسیر زندگی جهت تسهیل در مشاوره های تلفنی و حضوری منعقد گردید . بر اساس این قرار داد همکاران مرکز روانشناسی به افرادی که قصد استفاده از مشاوره تلفنی داشته باشند ارائه خدمات می دهند برای این منظور همکاران خانم دکتر نصر اصفهانی ، دکتر امیر عبدالحسینی ، دکتر رحمت رمضانی ، دکتر عادل اکبری و خانم محسنی  در بخش مشاوره تلفنی فعال هستند همچنین امکان هماهنگی و مشاوره حضوری  نیز فراهم است با       33362405 هماهنگی فرمایید    تصاویر انعقاد قرارداد در سایت مسیر زندگی 

http://ravankadeh.ir/Home/SliderGalrey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدیدها: 750

موضوع مرتبط  روانشناسان و مشاوران مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا شهر ایلام