خدمات روانشناسی برای مددجویان کمیته امداد رایگان است

بر اساس تفاهم نامه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سینا و کمیته امداد استان ایلام  کلیه خدمات مرکز تا هر چند جسله مورد نیاز مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان ایلام  به صورت رایگان انجام خواهد شد . بر اساس این قرار داد کلاسهای آموزشی برای  مددجویان و مشاوران و مددکاران کمیته  استان رایگان ارائه می شود . مدد جویانی که نیاز به خدمات روان شناسی و رواندرمانی دارند با مراجعه به واحد مشاروره یا مددکار مسئول خود  معرفی نامه دریافت و به مرکز سینا مراجعه نمایند

بازدیدها: 459

موضوع مرتبط  بازدید معاون اجتماعی دادگستری کل استان ایلام از مرکز سینا