برگزاری مشاوره گروهی در شهرستان چرداول

در روز سه شنبه مورخه 28 شهریور 4 جلسه مشاوره گروهی برای زنان مطلقه ، دختران در آستانه ازدواج ، زنان سرپرست خانواده زندانی و زنان حائز شرایط ازدواج مجدد تحت حمایت کمیته امداد در محل مجتمع امام خمینی سرابله برگزار گردید . این جلسات با حضور دکتر رمضانی و استاد مومنی مدرسان استانی  مشاوره خانواده برگزار شد .

بازدیدها: 420

موضوع مرتبط  نیاز به مدرس کارگاه یا سخنران در موضوع روانشناسی دارید ؟