مرکز روانشناسی و مشاوره سینا مرکز تخصصی تست هوش کودکان از 3 سالگی تا بزرگسالی

هوش بعنوان توانایی سازگاری فرد با محیط نیاز به ارزیابی و پرورش توسط والدین دارد بر اساس دیدگاه های روان شناسان با آموزش میتوان 15 درجه ضریب هوش کودکان را افزایش داد این یعنی یک کودک مرزی را با آموزش می توانید عادی کنید یا کودک عادی را تبدیل به با هوش کنید . در مرکز روانشناسی سینا با استفاده از ابزارهای تخصصی و روانشناسان ماهر از سن 3 سالگی هوش کودک مورد ارزیابی قرار می گیرد و توصیه های لازم برای افزایش هوش کودکان ارائه می شود .

بازدیدها: 236

موضوع مرتبط  مشاوره طلاق و طلاق توافقی با خانم دکتر نصر اصفهانی متخصص مشاوره خانواده در مرکز روانشناسی و مشاوره سینا
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+