مشاوره رایگان پیش از ازدواج

بر اساس طرح معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در نظر دارد به 30 نفر از شرکت کنندگان در کارگاه های آموزش پیش از ازدواج نیازمند مشاوره خدمات مشاوره ای رایگان از طریق مرکز روانشناسی سینا ارائه نماید

بازدیدها: 75

موضوع مرتبط  مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره سینا شهر ایلام