در مرکز سینا تمام خدمات رواندرمانی و مشاوره به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد رایگان است

بر اساس تفاهم نامه همکاری بین مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سینا و کمیته امداد استان ایلام تمام خدمات روانشناسی و مشاوره به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی به صورت رایگان انجام خواهد شد . افراد تحت حمایت این نهاد می توانند با مراجعه به منطقه مربوطه معرفی نامه دریافت و هر چند جلسه مورد نیاز از خدمات روانشناسی و مشاوره استفاده نمایند .

بازدیدها: 8

موضوع مرتبط  مرکز روانشناسی و مشاوره سینا مرکز تخصصی تست هوش کودکان از 3 سالگی تا بزرگسالی