برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی

با همت روانشناسان و مشاوران مرکز مشاوره سینا از ابتدای تیر ماه تا پایان تیر ماه 25 کلاس برای بیش از 600 نفر از زنان سرپرست خانوار و نوجوانان 13 تا 17 ساله تحت پوشش کمیته امداد شهرستان ایلام برگزار گردید

بازدیدها: 11

موضوع مرتبط  در ایلام به کدام روانشناس مراجعه کنیم