خدمات روانشناسی به افراد تحت پوشش کمیته امداد روستای پلک لک بخش چوار

با حضور دکتر رمضانی مدیر مرکز روانشناسی سینا و دکتر اکبری از مشاوران مرکز روانشناسی و مشاوره سینا تعداد 19 نفر از ساکنین روستای پلک لک بخش چوار مورد روان درمانی قرار گرفتند

بازدیدها: 27

موضوع مرتبط  تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره سال 1402
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+