خدمات روانشناسی به افراد تحت پوشش کمیته امداد روستای پلک لک بخش چوار

با حضور دکتر رمضانی مدیر مرکز روانشناسی سینا و دکتر اکبری از مشاوران مرکز روانشناسی و مشاوره سینا تعداد 19 نفر از ساکنین روستای پلک لک بخش چوار مورد روان درمانی قرار گرفتند

بازدیدها: 26

موضوع مرتبط  نیاز به مدرس کارگاه یا سخنران در موضوع روانشناسی دارید ؟