برنامه های هفته ازدواج مرکز سینا

به مناسبت هفته ازداوج (12 تا 18 مرداد ماه سال 98) برنامه های زیر در مرکز روانشناسی سینا اجرا خواهند شد .
1- مشاوره رایگان زوجین جوانان و جوانان در شرف ازدواج
2- برگزاری دو کارگاه آموزشی برای مشاوران خانواده
3- ارائه تست هوش و شخصیت به صورت رایگان به مناسبت هفته ازدواج

بازدیدها: 8

موضوع مرتبط  روان درمانی وسواس فکری و عملی به صورت تخصصی در مرکز روانشناسی سینا
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+