حضور روانشناسان مرکز سینا در کارگاه مداخله در بحران خودکشی

در تاریخ 11 و 10 دی ماه کارگاه مداخله در بحران خودکشی با همت اداره کل بهزیستی استان برگزار گردید . مدرس کارگاه دکتر پور شریفی عضو هیات علمی دانشگاه توانبخشی و بهزیستی تهران بود که به صورت کارگاهی پروتکل 7 مراحله ای برای مداخله در بحران خودکشی را برای روانشناسان استان ارائه دادند در این کارگاه دکتر رمضانی مدیر مرکز ، دکتر عبدالحسینی روانشناس مرکز ، آقای جعفری مشاور مرکز سینا حضور داشتند

بازدیدها: 13

موضوع مرتبط  مشاوره رایگان به افراد تحت پوشش کمیته امداد
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+