چگونه فضای روانی نگران کننده ی ویروس کرونا دراستان ایلام را مدیریت کنیم؟

واقعیت این است که افکار جامعه جهانی و ایران با ویروس کرونا دچار استرس و اضطراب شده است . اما پس از پخش خبر انتشار ویروس کرونا التهاب و تنش روانی ،فضای روانی شهروندان استان ایلام را نیز دچار تنش کرده است.هر چند این التهاب در حال فروکش کردن است اما وظیفه خطیر مدیریت استان خصوصا” جامعه ی روانشناس و مشاوران در برابر این واقعیت موجود؛ سرنوشت ساز است . فضای مجازی که ظاهرا منبع اصلی اخبار و اطلاعات و انتشار آنها توسط جمع کثیری از مردم است پر از نظرات، پیشنهادات و راهکار های درست و غلط است.و باعث سردرگمی افراد می شود که چه کار کنند و کدام راهکار را انجام دهند. سیستم بهداشتی کشور با تمام توان در حال مبارزه برای جلوگیری، کنترل انتشار ویروس کرونا است.هر چند گاهی مواقع رفتار های غیر پیشگیرانه ی مدیران ، مسئولان سیاسی و بهداشتی کشور نگرانی هایی را برای کاهش وخامت و آسیب پذیری ادراک شده در باور مردم به وجود آورده که این مسائل میتواند مضر باشد.

اما علم چه می گویدتحقیقات علمی نشان می دهند که برای ایجاد انگیزه در مردم برای محافظت و پیشگیری در برابر چنین خطراتی (ویروس کرونا) بایستی: (1) آگاه باشیم که تا چه حد رفتار های محافظت کننده موثر هستند تا ادراک وخامت اوضاع و میزان آسیب پذیری متعادل شود (2)خود کار آمدی را افزایش دهیم ( فرد چقدر توان محافظت از خود را دارد ) (3) هزینه های پاسخ به ویروس کرونا مانند تهیه امکانات بهداشت محیطی و فردی که میتوانند موثر باشند را فراهم کنیم.(4) با درایت باید جلوی خوش بینی غیر واقع بینانه را در جامعه گرفت و بسیار مهم است که چگونه خطر رفتارهای پیشگیرانه و سلامت را به مردم گوشزد نمائیم. با این توصیف ها بعضی مردم ممکن است فکر کنند سایر استان ها شرایط ابتلا دارند و در استان ما ایلام این شرایط کمتر یا وجود ندارداما این مسئله ی ویروس کرونا یک واقعیت جهانی است که مرزهای قاره ها،کشورها،استان ها،شهرها،بخش ها و روستاها را در هم نوردیده است.جهت پیشگیری از خطر ابتلا و شیوع این ویروس در بین مردم عزیز استانمان توصیه های زیر ارائه می گردد .

موضوع مرتبط  جابجایی مرکز روانشناسی و مشاوره سینا

1- لازم است ضمن تذکر خطر گسترش شیوع ویروس در استان به مردم عزیزمان یاد بدهیم که با انجام رفتار های محافظت کننده از خود و دیگران میتوانیم سالم بمانیم و در صورت تایید ابتلای افرادی در استان در کمال آرامش مردم را به انجام رفتارهای بهداشتی توصیه شده توسط متخصصین امر وادار کنیم .

2- بجای سهل جلوه دادن موضوع و یا غیر قابل پیشگیری بودن شیوع ویروس نه برای این بحران بلکه برای هر حادثه ای باید برای افزایش توان و خود کار آمدی افراد جامعه تلاش کنیم .

3- ابتلای بعضی از دولتمردان و مسئولین بهداشتی ممکن است کار آمدی رفتار های محافظت شده را در اذهان مردم کاهش دهد . لذا پیشنهاد میگردد ، الگوهای رفتاری ارائه شده در رسانه های ملی و فضای مجازی خود مقید به انجام اعمال پیشگیرانه باشند .

4- باید به مردم این اطمینان را داد در صورت انجام رفتار های بهداشتی و محافظتی می توانیم بر شرایط بحرانی کنونی غلبه کنیم ( حتی فعالیت های عادی و روز مره را داشته باشیم ) و در صورت عدم رعایت مسایل بهداشتی توصیه شده خطر گسترش ویروس کرونا همچنان پا بر جاست .

5- استرس و اضطراب دو اختلال شایع در این شرایط هستند که تسلط همکاران بر پروتکل های درمانی و مطالعه مجددا اقدامات اورژانس های روان شناختی می تواند مفید باشد .

با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه مردم ایران زمین و هم استانی های عزیزم

رحمت رمضانی متخصص روانشناسی سلامت و ریس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان ایلام

بازدیدها: 23

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+