مرکز مشاوره تخصصی خانواده ندای مهر ایلام بعنوان مرکز مداخله در کاهش طلاق انتخاب شد

با توجه به تصمیم اداره کل بهزیستی در خصوصی سازی اقدامات مشاوره ای برای کاهش طلاق و مراقبت از خانواده مرکز مشاوره و روان درمانی خانواده ندای مهر بعنوان مرکز مداخله در کاهش طلاق در شهرستان ایلام تعیین گردید و تمام دعاوی خانواده لازم است برای شروع درخواست های خود به این مرکز مراجعه نمایند .

بازدیدها: 96

موضوع مرتبط  پرسشنامه و آزمونهای معتبر روانشناسی و رشته های وابسته
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+