افزایش طلاق های توافقی


بر اساس آمار مراجعین به مرکز غربالگری و مداخله در کاهش طلاق بیش از 50 درصد درخواست های طلاق در دی و بهمن سال 99 طلاق توافقی بوده اند . تغییرات تصمیم گیری ها ، بخشنامه ها و تحولات قوه قضائیه در چند سال اخیر از دلایل گرایش زوجین متقاضی طلاق به طلاق توافقی است .

بازدیدها: 2

موضوع مرتبط  پرسشنامه های جدید روان شناسی و مدیریت