دیدار شورای استانی سازمان نظام روانشناسی استان ایلام با مدیر کل آموزش و پرورش

استان
به منظور همکاری در حوزه های مرتبط با روانشناسی و مشاوره در آموزش و پرورش اعضای شورای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان با مدیر کل آموزش و پرورش استان دیدار کردند.
دیدار شورای استانی سازمان نظام روانشناسی استان ایلام با مدیر کل آموزش و پرورش استان
در این دیدار اعضای شورای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان، ضمن تبریک انتصاب دکتر امیر مهردادی به مدیریت دستگاه تعلیم و تربیت استان، آمادگی آن سازمان را برای هرگونه همکاری در حوزه های مرتبط با روانشناسی و مشاوره در آموزش و پرورش اعلام نمودند.

مهردادی با قدردانی از حضور اعضای شورای استانی سازمان نظام از مجموعه مشاوران برای همکاری با آموزش و پرورش در آگاهی بخشی و پیشگیری از آسیب ها و اختلالات روانی دعوت به همکاری و همفکری نمود.

در این جلسه مقرر شد که با حضور واحد های مربوط در اداره و سازمان نظام جلسات و کارگروه های مشترکی برای ارتقای سلامت روانی دانش آموزان برنامه ریزی گردد.
انتشار خبر در پایگاه خبری تخصصی مگنا

بازدیدها: 19

موضوع مرتبط  مشاوره پیش از ازدواج رایگان تا پایان آذر 1401
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+