چرا در ایلام درخواست های طلاق در دوران عقد افزایش یافته است ؟

در سال 99 حدود 20 درصد از درخواست های طلاق مربوط به زوجینی است که تازه عقد کرده و در همین مدت کوتاه متوجه عدم سازگاری فی مابین خود شده اند . واقعا اگر مشاوره های قبل از ازدواج بصورت اجباری برای این زوجین قبل از عقد برگزار می شد چقدر می توانست از ازدواج های نامناسب جلوگیری کند . و یا ابتدا مهارت زندگی را به جوانان یاد داده می شد و بعد اجازه ورود به زندگی مشترک داشتند . کاش همانطور که برای رانندگی باید گواهی مهارت رانندگی کسب کنید برای زندگی مشترک و فرزند آوری نیز اول گواهی مهارت زندگی . گواهی فرزند پروری الزامی بود .

بازدیدها: 3

موضوع مرتبط 
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+