مشاوره ازدواج بصورت رایگان تا 12 فروردین 1400


مشاوره رایگان برای جوانان در شرف ازدواج تا 12 فروردین 1400
مشاوره پیش از ازدواج در این مرکز به صورت 3 جلسه ای می باشد که در جلسه اول مسایل حقوق زوجین آموزش داده می شود در جلسه دوم 3 آزمون اجرا می شود در این آزمونها تیپ شخصیتی سالم یا بیمار ، آزمون سلامت روانی و میزان تفاهم سنجیده می شود

بازدیدها: 14

موضوع مرتبط  روان شناس نما ها در ایلام