در ایلام به کدام روانشناس مراجعه کنیم

در استان ایلام مرکز سینا تنها مرکزی است که خدمات روانشناسی آن بر اساس تخصص مشاوران است . در این مرکز هر کدام از روانشاسان بر اساس تخصص دکتری خود ارائه خدمت می دهند مثلا اغلب مراجعینی که نیاز به خدمات مشاوره خانواده دارند توسط دکتر نصر اصفهانی دکترای تخصصی مشاوره خانواده ویزیت می شوند . اختلالات روانی توسط دکتر باپیری کارشناس ارشد بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکترای تخصصی روانشناسی ویزیت می شوند . بیماران مزمن مانند سرطان ، بیماران قلب و عروق ، بیماران کلیوی و…. که نیاز به روان درمانی داشته باشند توسط دکتر رمضانی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت ویزیت می شوند و همچنین کسانی که استرس شدید یا وسواس فکری عملی دارند . دکتر عبدالحسینی متخصص روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام مشاوره های تحصیلی را انجام می دهد و دکتر اکبری نیز با دکترای تخصصی روانشاسی مشاوره تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان را در حوزه فعالیت خود دارد . خانم عباسی با ارشد روانشناسی بالینی مراجعین نیاز به روان درمانی را ویزیت می کند . آقای مومنی با داشتن ارشد روانشناسی و سابقه چند ساله در مشاوره خانواده اغلب زوجین دارای اختلافات خانوادگی را مشاوره می دهد . سایر همکاران نیز هر کدام در حوزه فعالیت خود مراجعین را ویزیت می کنند . بر این اساس تخصصی ترین مرکز از نظر شیوه ارائه خدمات به مراجعین است .

بازدیدها: 12

موضوع مرتبط  مشاوره تلفنی در ایلام
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+