چگونگی ثبت دادخواست طلاق در شهرستان ایلام

برای گرفتن طلاق و پایان دادن به عقد ازدواج زن و مردی که خواهان جدایی هستند باید تشریفات خاصی طی شود تا حکم طلاق از دادگاه خانواده صادر شود و زوجین بتوانند به وسیله آن حکم یا گواهی عدم امکان سازش به دفتر ازدواج و طلاق بروند تا با خواندن صیغه طلاق از یکدیگر جدا شوند این مراحل جدای از اینکه طلاق به در خواست چه کسی باشد عبارت است از :

1- ثبت نام در سامانه تصمیم یا طلاق برای رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق ، بعد از این که زوجین 5 جلسه در مرکز غربالگری شهر خود به مشاوره رفتند ، اگر مشاور آن ها تصمیم گرفت که ادامه رابطه زناشویی برا زن و مرد غیر ممکن است گواهی عدم انصراف از طلاق را صادر می کند .

2- زوجین یا یکی از آن ها که خواهان طلاق است یا وکالت از دیگری در طلاق دارد با در دست داشتن گواهی عدم انصراف از طلاق به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند و دادخواست طلاق را تنظیم و ثبت می کند .

3- دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست را همراه با ضمائم و مدارک به دادگاه خانواده ارسال می کند .

4- پرونده در دادگاه خانواده به شعبه مورد نظر ارجاع می شود و وقت رسیدگی تایین می شود .

5- پس از تعیین وقت رسیدگی ، تاریخ و ساعت حضور زوجین در دادگاه از طریق سامانه ثنا به آن ها ابلاغیه الکترونیکی شده و اطلاع داده می شود .

6- در خلال رسیدگی دادگاه از طرفین می خواهد که داور معرفی کنند تا آخرین راه هم برای ایجاد صلح و سازش میان آن ها رفته باشد شاید بتواند از طلاق جلوگیری کند اگر طرفین داور معرفی نکردند خود دادگاه داور تعیین می کند اما نظر داور برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده تشریفاتی است .

موضوع مرتبط  برگزاری کارگاه مشاوران مدارس دخترانه ایلام با موضوع خون بازی و آسیب های جدید در دختران

7- همچنین گفتیم که اگر طلاق به درخواست زن باشد در دادگاه از او دلیل محکمه پسند می خواهند تا با اثبات آن بتواند از شوهرش طلاق بگیرد اما اگر طلاق به درخواست مرد باشد نیازی به ارائه دلیل به دادگاه ندارد و صرفا با رعایت شرایطی مانند پرداخت حقوق مالی زن به او می تواند گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را دریافت کند ، اما در طلاق توافقی دادگاه به توافقات طرفین در خصوص تمامی امور مالی و غیر مالی طلاق احترام گذاشته و با توجه به آن گواهی عدم امکان سازش صادر می کند .

8- بعد صدور گواهی عدم امکان سازش که سه ماه فرصت دارد تا از آن استفاده شود ، زوجه باید با دادن آزمایش بارداری و ارائه آن به دفتر ازدواج و طلاق ثابت کند که حامله نیست .

9- سپس زن و مرد با در دست داشتن عقد نامه و گواهی عدم امکان سازش صادر شده از سوی دادگاه همچنین آزمایش بارداری به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه می کنند تا در آن جا با خواندن صیغه طلاق به عقد ازدواج خود پایان دهند .

بازدیدها: 34

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+