تشکیل انجمن صنفی مراکز مشاوره و روانشناسی شعبه ایلام

به زودی انجمن صنفی مراکز مشاوره و روانشناسی در ایلام شروع بکار می کند . هدف این انجمن دفاع از حقوق روانشناسان ، پیشنهاد تعرفه ها به وزارت رفاه ، آموزش های مداوم و … می باشد . تمام مرکز مشاوره بهزیستی ، سازمان نظام ، ورزش و جوانان و قوه قضائیه می توانند عضو این انجمن صنفی باشند . خبر های تکمیلی به زودی در این سایت قرار خواهد گرفت .

بازدیدها: 12

موضوع مرتبط  قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه اقدام پژوهی مهران
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+