تست هوش برای دانش آموزان جهشی

در مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا شهر ایلام تست هوش تخصصی ویژه دانش آموزانی که قصد جهش در پایه های تحصیلی را دارند اجرا می گردد . قبل از هر گونه تصمیم در مورد جهش تحصیلی دانش آموزان با اجرای آزمونهای تخصصی هوش به والدین در زمینه تصمیم منطقی برای جهش تحصیلی کودکان به شما توصیه لازم ارائه خواهد شد .

بازدیدها: 30

موضوع مرتبط  جذب کارورز خانم در ررشته های روان شناسی و مشاوره در مرکز روانشناسی سینا
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+