بازدید معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام از مرکز تخصص مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده سینا

در تاریخ 27 تیر ماه 1400 به مناسبت ششمین روز از هفته ازدواج آقای تردست معاونت امور جوانان ، آقای یاری مشاور مدیر کل و خانم مرادی کارشناس برنامه ریزی و توسعه از مرکز روانشناسی و مشاوره سینا بازدید کردند

بازدیدها: 13

موضوع مرتبط  مشاوره ازدواج بصورت رایگان تا 12 فروردین 1400