آیا طرح روانشناس خانواده بزودی اجرا می شود ؟

مدتی است که این طرح به معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان برای طرح در کارگروه جوانان استان تحویل شده و بر اساس اطلاع آقای تردست معاونت محترم جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام این طرح جهت بررسی به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است

بازدیدها: 2

موضوع مرتبط  مرکز روانشناسی و مشاوره سینا مرکز تخصصی تست هوش کودکان از 3 سالگی تا بزرگسالی