مشاوره و رواندرمانی کودکان داغدیده پس از مرگ والدین

در مرکز روانشناسی و مشاوره سینا با دارا بودن کادری مجرب و روانشناسان بالینی و سلامت به کودکان داغدیده پس از مرگ عزیزان مشاوره حضوری ارائه می گردد . جهت هماهنگی تعیین روانشناس و مشاور و نوبت دهی با شماره 08433362405 یا 09374415454 تماس بگیرید

بازدیدها: 8

موضوع مرتبط  تشکیل انجمن صنفی مراکز مشاوره و روانشناسی شعبه ایلام