فرم ثبت نام همکاری با مراکز مشاوره

همکار گرامی با تکمیل فرم زیر آمادگی خود را در حوزه های مورد نظر خود برای همکاری با مراکز مشاوره سینا و ندای مهر اعلام فرمائید . پس از دریافت اطلاعات همکاران توسط اساتید مرکز مصاحبه حضوری بعمل آمده و از بین کسانی که اعلام آمادگی کرده اند افراد مورد نیاز انتخاب می شوند . این دو مرکز در نظر دارند از بین همکاران روان شناسی و یا مشاوره تعدادی را برای 3 حوزه کاری انتخاب نمایند . 1- حوزه بازاریابی خدمات روان شناسی و مشاوره 2- حوزه مدرسی کارگاه های روان شناسی و مشاوره در سطح استان 3- روان درمانگر و مشاور برای فعالیت در دو مرکز. داوطلب همکاری از دانشجوی کارشناسی تا فارغ التحصیل دکترا می تواند باشد اما با توجه به سطح توانایی در سه زمینه فوق اعلام همکاری فرمایید. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر می توانید با شماره 09374415454 یا 08433362405  مرکز روانشناسی سینا  و یا شماره 08433333939 مرکز ندای مهر تماس بگیرید .

شیوه همکاری و پرداخت حق الزحمه در صورت داشتن شرایط لازم  در جلسه مصاحبه حضوری اعلام می گردد .ثبت نام  و مصاحبه رایگان بوده و هیچ هزینه ای از داوطلبان دریافت نخواهد شد .

[ays_quiz id=’2′]

بازدیدها: 268

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+