فرم ثبت نام همکاری با مراکز مشاوره

همکار گرامی با تکمیل فرم زیر آمادگی خود را در حوزه های مورد نظر خود برای همکاری با مراکز مشاوره سینا و ندای مهر اعلام فرمائید . پس از دریافت اطلاعات همکاران توسط اساتید مرکز مصاحبه حضوری بعمل آمده و از بین کسانی که اعلام آمادگی کرده اند افراد مورد نیاز انتخاب می شوند . این دو مرکز در نظر دارند از بین همکاران روان شناسی و یا مشاوره تعدادی را برای 3 حوزه کاری انتخاب نمایند . 1- حوزه بازاریابی خدمات روان شناسی و مشاوره 2- حوزه مدرسی کارگاه های روان شناسی و مشاوره در سطح استان 3- روان درمانگر و مشاور برای فعالیت در دو مرکز. داوطلب همکاری از دانشجوی کارشناسی تا فارغ التحصیل دکترا می تواند باشد اما با توجه به سطح توانایی در سه زمینه فوق اعلام همکاری فرمایید. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر می توانید با شماره 09374415454 یا 08433362405  مرکز روانشناسی سینا  و یا شماره 08433333939 مرکز ندای مهر تماس بگیرید .

شیوه همکاری و پرداخت حق الزحمه در صورت داشتن شرایط لازم  در جلسه مصاحبه حضوری اعلام می گردد .ثبت نام  و مصاحبه رایگان بوده و هیچ هزینه ای از داوطلبان دریافت نخواهد شد .

ثبت نام همکاری با مراکز مشاوره

همکار گرامی باتکمیل اطلاعات این فرم آمادگی خود را برای همکاری با مراکز روانشناسی سینا و ندای مهر اعلام فرمائید. در صورت داشتن شرایط لازم با شما برای مصاحبه حضوری تماس گرفته می شود

1 / 15

1) نام و نام خانوادگی

2 / 15

2) شماره همراه

3 / 15

3) مقطع تحصیلی

4 / 15

4) مدرک تحصیلی

5 / 15

5) وضعیت تحصیلی

6 / 15

6) رشته و گرایش تحصیلی

7 / 15

7) داوطلب همکاری در کدام زمینه می باشید

8 / 15

8) آیا شاغل هستید

9 / 15

9) در صورت شاغل بودن نوع شغل خود را بنویسید

10 / 15

10) مختصری از فعالیت های مرتبط در زمینه پیشنهادی خود را بنویسید

11 / 15

11) روزهایی و ساعت هایی که می توانید با مراکز همکاری نمایید بنویسید

12 / 15

12) آدرس محل سکونت :

13 / 15

13) در صورت شاغل بودن آدرس محل کار و در صورت دانشجو بودن دانشگاه محل تحصیل را بنویسید

14 / 15

14) اگر توانمندیهای خاصی در زمینه مورد نظر دارید بنویسید

15 / 15

15) دوره و کارگاه های آموزشی  که در زمینه همکاری پیشنهادی دارید خلاصه ذکر بفرمایید

بازدیدها: 265