تست هوش کودکان معلول و CP

مرکز روانشناسی و مشاوره سینا در شهر ایلام از معدود مراکزی است در کشور که امکان سنجش هوش کودکان معلول و کم توان ذهنی و یا دارای آسیب مغزی (CP) را دارد . ادارات و سازمانها و خانواده ها می توانند با مراجعه به این مرکز از خدمات ویژه سنجش توان ذهنی کودکان بهره مند شوند .  در این مرکز رشد اجتماعی کودکان نیز از یکسالگی محاسبه می گردد .

 

بازدیدها: 20

موضوع مرتبط  از اول تیر ماه مشاوره تلفنی مرکز روانشناسی سینا شروع بکار می نماید