سامانه جدید زمان برای ثبت درخواست های طلاق

برای هرگونه دعاوی خانواده اعم طلاق توافقی ، طلاق به درخواست زوج یا زوجه و سایر دعاوی مراکز مشاوره ، وکلا و دفاتر خدمات قضایی می توانند با ورود به آدرس www.zaman.behzisti.net

درخواست های خود را ثبت نمایند . مرکز روانشناسی سینا جهت رفاه حال متقاضیان این درخواست را برای خانواده ها به صورت رایگان انجام می دهد .

بازدیدها: 2

موضوع مرتبط  بازدید معاونین اجتماعی قوه قضائیه و دادگستری استان از مرکز سینا
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+