بازدید معاون اجتماعی دادگستری کل استان ایلام از مرکز سینا

در مورخه 19 بهمن 1400 آقای روشنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام  از مرکز روانشناسی بازدید بعمل آوردند .

بازدیدها: 5

موضوع مرتبط  برگزاری دوره آموزشی حقوق فضای مجازی و سایر دعاوی خانواده