بهترین مشاور زن در مرکز روانشناسی سینا

خیلی از مراجعین تمایل دارند که با مشاور زن مشاوره داشته باشند . حضور خانم دکتر نرگس نصر اصفهانی در مرکز روانشناسی سینا در روزهای شنبه ، دوشنبه و سه شنبه  از ساعت 2 تا 7 عصر فرصت مناسبی برای خانواده ها است . خانم دکتر نرگس نصر اصفهانی تنا متخصص مشاوره خانواده در استان ایلام است و غیر از ایشان در رشته مشاوره خانواده دکترا این رشته در استان وجود ندارد .

بازدیدها: 10

موضوع مرتبط  آیا طرح روانشناس خانواده بزودی اجرا می شود ؟