برای دادخواست طلاق در ایلام باید به کجا مراجعه کنید .

بر اساس قانون حمایت خانواده دادخواست های طلاق توافقی ، طلاق به خواسته زوجه و طلاق به خواسته زوج باید ابتدا به مشاوره رماجعه نمایند . در شهرستان ایلام برای هر نوع دعاوی خانواده باید ابتدا به مرکز روان شناسی سینا  واقع  در بلوار سید الشهدا ساختمان نگین نور طبقه دوم مرکز روان شناسی سینا مراجعه نمایید . این مرکز هر روز از ساعت 8 صبح تا 7 عصر باز است .

بازدیدها: 22