مشاوران ایلامی دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی ایران

با توجه به افزایش روز افزون روان شناس نما ها در کشور برای آگاهی عموم از روانشناسان و مشاورانی که در استان ایلام دارای مجوز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هستند ملاحظه نمایید . مراجعین دقت نمایید همانطوری که برای درمان جسمی حاضر نیستید به پزشکی که شماره نظام پزشکی اندارد مراجعه نمی کنید . برای رفتن به روان شناس و مشاور حتما باید دارای شماره نظام روان شناسی کشور باشند .

http://ramazani.ir/wp-content/uploads/2021/07/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.xlsx کلیک کنید

بازدیدها: 17

با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+