همکاری علمی مرکز روانشناسی سینا با مرکز مشاوره آرامش و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

جلسه مشترک دکتر رمضانی با مدیر مرکز مشاوره آرامش نیروی انتظامی استان ایلام و کارشناسان آن حوزه برگزار گردید . در این جلسه مقرر شد سومین کتاب روان شناسی با موضوع پیشگیری از خشونت و نزاع با همکاری دو مرکز نگارش شود تا کنون دو جلد کتاب با همکاری نیروی انتظامی و دکتر رمضانی نگاشته شده است . 

بازدیدها: 1

موضوع مرتبط  شروع دوره جدید پانسیون دخترانه کارما