بازدید معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام از مرکز مشاوره سینا

به مناسبت هفته ازدواج 10 تا 16 تیر ماه 1401 جناب آقای تردست معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان و کارشناسان این معاونت از مرکز مشاوره ازدواج سینا بازدید و دکتر رمضانی مدیر مرکز توضیحاتی را در خصوص هفته مشاوره ازدواج رایگان ارایه دادند .

 

بازدیدها: 4

موضوع مرتبط  مشاوره رایگان به مناسبت هفته ازدواج