روان درمانی وسواس فکری و عملی به صورت تخصصی در مرکز روانشناسی سینا

در مرکز روانشناسی سینا درمان تخصصی وسواس های فکری و عملی  با روان درمانی انجام می گردد . بسیاری از مراجعین دارای اختلال سواس تمایلی به مصرف دارو ندارند اما روان درمانی علی رغم طولانی بودن جلسات پایداری در درمان را به همراه خواهد داشت .

بازدیدها: 4

موضوع مرتبط  روانشناسان و مشاوران مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا شهر ایلام