مشاوره تلفنی در ایلام

مرکز سینا با توسعه خدمات مشاوره ای خود اقدام به راه اندازی مشاوره تلفنی نموده است . هر روز از ساعت 9 تا 12 صبح و 19 تا 21 عصر با هماهنگی با شماره 08433362405 و یا 0974415454  می توانید از مشاوره تلفنی این مرکز استفاده کنید .

بازدیدها: 4

موضوع مرتبط  برنامه های هفته ازدواج مرکز سینا