خدمات رایگان رواندرمانی و مشاوره به کارکنان خدمات درمانی تامین اجتماعی

با قرار داد منعقد شده با تامین اجتماعی کلیه کارکنان تامین درمان و واحد های اداری و همسر و فرزندان آنها می توانند از خدمات رواندرمانی و مشاوره مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا به صورت 50 درصد و با ارائه فاکتور به صورت رایگان استفاده نمایند . برای نوبت دهی با شماره 08433362405 یا 08433333939 و یا همراه مرکز 09374415454 تماس حاصل فرمایید .

بازدیدها: 2

موضوع مرتبط  مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره سینا شهر ایلام
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+