تست هوش تخصصی کودکان در ایلام

در مرکز روانشناسی و مشاوره سینا تست هوش تخصصی وکسلر با 40 درصد تخفیف تعرفه دولتی و تست هوش عمومی ریون به صورت کامپیوتری اجرا می گردد برا نوبت گرفتن با شمار 08433362405 یا 09374415454 تماس بگیرید

بازدیدها: 19

موضوع مرتبط  مراکز مشاوره طلاق در ایلام
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+