مشاوره پیش از ازدواج رایگان تا پایان آذر 1401

مرکز روانشناسی سینا بعنوان اولین مرکز مشاوره خانواده در شهر ایلام با هدف کمک به ازدواج سالم و پایدار جوانان به صورت رایگان 3 جلسه مشاوره برای جوانان در شرف ازدواج ارائه می دهد در صورت نیاز چوانان متقاضی با مراجعه به میدان میلاد شهر ایلام قبل از پمپ بنزین خانه جوانان طبقه دوم از سرکار خانوام مرادی معرفی نامه دریافت و به مرکز روانشناسی سینا مراجعه نمایید .

 

 

تلفن نوبت دهی 08433362405

بازدیدها: 0

موضوع مرتبط  دعوت به همکاری
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+