نیاز به مدرس کارگاه یا سخنران در موضوع روانشناسی دارید ؟

مرکز تخصصی روانشناسی .مشاوره سینا با هدف تامین سخنران برای کارگاه های آموزشی ، آموزش خانواده ، سخنرانی در سازمانها و مدارس با داشتن  متخصصین روانشناسی ارائه خدمت می دهد  برای هماهنگی  با شماره  02166831854   یا 09374415454  و یا 08433362405 تماس بگیرید

بازدیدها: 1

موضوع مرتبط  برنامه های هفته ازدواج مرکز سینا
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+