هزینه هر جلسه رواندرمانی و مشاوره در مرکز سینا

این مبالغ مصوبه هیات وزیران برای سال 1401 و برای 45 دقیقه مشاوره می باشد .
دکتر نرگس نصر اصفهانی                        207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    0                  خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    207000 تومان     
دکترامید علی باپیری                               207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف  7000               خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    200000 تومان     
دکتر رحمت رمصانی                             207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف  7000              خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    200000 تومان     
دکتر امیر عبدالحسینی                           207000 تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    7000           خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    200000 تومان     
مهدی مومنی                                    178000  تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    0                     خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    178000 تومان     
رقیه عباسی                                      178000  تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    0                    خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    178000  تومان 
نگار درخشنده                                      178000  تومان              یارانه دولتی یا تخفیف    0                    خالص دریافتی برای هر جلسه 45 دقیقه ای    178000  تومان 
تست هوش وکسلر با تفسیر  250000 تومان 
تست ریون کودک و بزرگسال   150000 تومان 
تست میلون 3 بزرگسالان  250000 تومان 
تست میلیون 4 بزرگسالان 300000 تومان  با تفسیر 
تست میلیون نوجوانان 250000 تومان با تفسیر    

بازدیدها: 70

موضوع مرتبط  نیاز به مدرس کارگاه یا سخنران در موضوع روانشناسی دارید ؟
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+