زوج درمانی تخصصی در ایلام

درمرکز روانشناسی ئ مشاوره سینا متخصصین مشاوره خانواده با دارا بودن تجربه طولانی میتوانند به کاهش اختلاف زوجین به صورت تخصصی کمک نمایند در این مرکز هم مشاور زن و هم مشاور مرد به حل اختلاف زوجین می پردازند . کار در این مرکز به صورت تخصصی و در صورت لزوم  تیمی انجام می شود

بازدیدها: 1

موضوع مرتبط  مشاوره و رواندرمانی کودکان داغدیده پس از مرگ والدین