مشاوره برای ازدواج دوم ضروری تر است

مردان و زنانی که به دلیل فوت یا طلاق همسران خود را ازدست می دهند و تصمیم به ازدواج مجدد دارند با توجه به آسیب های باقی مانده از رابطه اول و ویژگی ازدواج های بعدی نیاز شدید و جدی به مشاروه دارند تا تجربه طلاق قبلی تکرار نشود . همچنین زنان و مردان مجردی که قصد ازدواج با  افراد مطلقه را دارند حتما باید قبل از بحث جدی و تصمصم گیری به مشاوره مراجعه کنند زیرا آمار نشان می دهد که میزان طلاق در افراد دارای ازدواج دوم بیشتر است

در مرکز روانشناسی و مشاوره سینا از مجرب ترین متخصصین مشاوره خانواده برای اینگونه ازدواج ها کمک بگیرید 08433362405            09374415454

بازدیدها: 0

موضوع مرتبط  خدمات رایگان رواندرمانی و مشاوره به کارکنان خدمات درمانی تامین اجتماعی
با مرکز سینا در آدرس sina_psychological_clinic @ در اینستاگرام در ارتباط باشید
+