مشاوره کودک در ایلام

در مرکز روانشناسی سینا با متخصصین با تجربه و دارای مدرک دکترا روانشناسی و با استفاده از ابزارهای سنجش کامپیوتر اختلالات رفناری و هوش و استعداد کودکان بررسی می شود برای نوبت با 08433362405   و 09374415454 تماس بگیرید

بازدیدها: 2

موضوع مرتبط  مشاوره پیش از ازدواج رایگان تا پایان آذر 1401